Ochrona danych

Informacje dotyczące ochrony danych
(stan 27.06.2012)

Firma elumatec AG cieszy się z zainteresowania naszą firmą oraz że zdecydowali się Państwo na wizytę na naszej stronie internetowej. Państwa sfera prywatna jest dla nas bardzo ważna.

Poniżej informujemy, pod jakimi warunkami ogólnymi gromadzimy informacje dotyczące odwiedzających stronę. Niniejsza deklaracja ochrony danych wyjaśnia, jak i jakie informacje gromadzimy i do jakich celów firma elumatec AG wykorzystuje te informacje.

Rejestrowanie danych
Z reguły możecie Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez potrzeby podawania swoich danych osobowych. Nasz serwer internetowy zapisuje standardowo tylko dane dostępowe, o ile pozwoli na to Państwa przeglądarka. Do tych danych należą

  • nazwa dostawcy usług internetowych,
  • strona internetowa, z której nastąpiły odwiedziny,
  • odwiedzane strony,
  • datę i czas trwania odwiedzin.

Te dane mogą być analizowane do celów statystycznych. Nie są one przyporządkowane żadnym określonym osobom. Nie przeprowadza się zestawień tych danych z innymi źródłami danych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe zapisywane są wyłącznie wtedy, gdy użytkownik poda je sam, np. przy zapytaniu lub w ramach życzenia zwiedzania zakładu, poprzez nasze formularze kontaktowe lub rejestrując się do newslettera. Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać bezpośrednio do ustalenia tożsamości. Są to takie informacje, jak:

  • Rzeczywiste nazwisko
  • Adres e-mail
  • Adres pocztowy
  • Numer telefonu itp.

Dane osobowe przekazywane są osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy służy to realizacji umowy lub rozliczeniom, z uwzględnieniem § 11 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), w sprawach związanych z przetwarzaniem danych zlecenia, lub jeżeli użytkownik wyrazi na to wcześniej zgodę. Nie sprzedajemy danych osobowych podmiotom trzecim. Przekazanie danych do uprawnionych do zbierania informacji instytucji i organów publicznych nastąpi wyłącznie w ramach bezpośrednio obowiązujących przepisów prawnych lub jeżeli zobowiąże nas do tego sąd.

Cel zastosowania
Zarejestrowane dane osobowe, np. z formularzy kontaktowych lub rejestracji do newslettera, wykorzystywane są tylko w celu przygotowania żądanych przez Państwo produktów lub usług albo do innych celów, do których udzieliliście nam Państwo zezwolenia, o ile nie ma żadnych inaczej brzmiących prawnych zobowiązań. Naszych pracowników zobowiązujemy do zachowania poufności i przestrzegania przepisów o ochronie danych, § 5 BDSG.

Przechowywanie danych
Dane osobowe przechowywane są tak długo, jak jest to wymagane do wykonania żądanych usług lub do których udzieliliście nam Państwo zezwolenia, o ile nie ma żadnych inaczej brzmiących prawnych zobowiązań.

Prawo do odwołania
Posiadacie Państwo prawo do całkowitego lub częściowego odwołania wyrażonej zgody dotyczącej stosowania danych osobowych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. W tym celu możecie Państwo powiadomić nas w każdej chwili drogą pocztową, abyśmy mogli odpowiednio zablokować te dane.

Zabezpieczenie
Wprowadzamy techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony danych przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, stratami, zniszczeniem lub bezprawnym dostępem. Nasze środki zabezpieczające są ulepszane na bieżąco odpowiednio z postępem technicznym.

Dzieci
Dzieci nie powinny przekazywać danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów na stronę internetową firmy elumatec AG. Firma elumatec AG sugeruje wszystkim rodzicom i opiekunom zapoznanie dzieci z bezpiecznym i odpowiedzialnym obchodzeniem się z danymi osobowymi. Firma elumatec AG nie zbiera, nie opracowuje ani nie wykorzystuje świadomie danych osobowych od dzieci.

Cookies
Ta prezentacja internetowa nie stosuje żadnych Cookies.

Linki
Niniejsza deklaracja ochrony danych dotyczy tylko strony internetowej firmy elumatec AG. Nie przejmujemy odpowiedzialności za treść lub za prawidłowość deklaracji ochrony danych stron internetowych innych dostawców internetowych. W celu uzyskania informacji o wskazówkach dotyczących ochrony danych innych dostawców internetowych prosimy sprawdzić daną stronę internetową lub zwrócić się do danego dostawcy.

Prawo do informacji
W przypadku wszelkich pytań i uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych, można zwrócić się do naszego specjalisty ds. ochrony danych: datenschutzbeauftragter(at)elumatec.com albo:

Datenschutzbeauftragter
elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker - Lomersheim
Niemcy

Na żądanie poinformujemy Państwa pisemnie, możliwie jak najszybciej i zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami i postanowieniami, czy i jakie Państwa dane są u nas przechowywane. W przypadku przestarzałych lub nieprawidłowych informacji skorygujemy je na Państwa żądanie. Ponadto użytkownik ma prawo do zablokowania lub usunięcia danych z uwzględnieniem zobowiązań ustawowych.

Do góry

Kontakt z centralą

elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Niemcy

Telefon +49 7041 14-0
Faks +49 7041 14-280
mail(at)elumatec.com