Lean & Green – Niższe koszty, ochrona środowiska

Jesteśmy przekonani o tym, że interes ekonomiczny i ekologiczny można doskonale ze sobą połączyć. Trwałość i oszczędność zasobu pozwala długoterminowo oszczędzać koszty i gwarantuje klientom zachowanie poziomu cen, dostosowanego do warunków rynkowych.

Mając na uwadze naszą myśl przewodnią „Lean & Green” stawiamy na elastyczną, sprawną produkcję i trwały przyrost wartości. Dbamy o transparentność wzdłuż całego łańcucha wartości, instalujemy zoptymalizowane energetycznie instalacje, systematycznie włączamy i wyłączamy nasz instalacje produkcyjne i we wszystkich procesach, od poddostawców, aż do gotowego produktu, zwracamy uwagę na oszczędność zasobów materiału i energii.

Czynnikiem o podstawowym znaczeniu dla realizacji myśli „Lean & Green” jest dla nas człowiek. Dlatego intensywnie włączamy naszych pracowników do działań skoncentrowanych na energii i zobowiązujemy nasze kadry do realizacji tego założenia.


Więcej informacji

Przedsiębiorstwo

Ludzie